Over Studiekeuze123

Stichting Studiekeuze123

Studiekeuze123 is een stichting die zichzelf ten doel stelt studiekiezers te ondersteunen in het keuzeproces. Een meer doordachte studiekeuze draagt namelijk bij aan het terugdringen van uitval in het onderwijs. Ruim de helft van de eerstejaars studenten krijgt spijt van zijn studiekeuze. Volgens een onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW (Bron: Monitor Beleidsmaatregelen, 2012 ResearchNed) is in de periode 2006-2010 in het totale hoger onderwijs het percentage studenten dat switcht van studie 8% en het percentage studenten dat uitvalt 14% (over alle jaren gezien).

Doelstelling Studiekeuze123

Studiekeuze123 wil betrouwbare, onafhankelijke en vergelijkende informatie over studies op een passende wijze toegankelijk maken om (aankomende) studenten adequate ondersteuning te bieden bij het maken van een studiekeuze en betrokkenen in het (hoger) onderwijs te faciliteren bij de inzet van de studiekeuzeinformatie.

Door middel van de onafhankelijke website Studiekeuze123.nl wordt (aanstaande) studenten de mogelijkheid geboden opleidingen met elkaar te vergelijken. Hierdoor kunnen zij betere keuzes maken ten aanzien van hun vervolgstudie.

Studiekeuze123 wil haar doelstelling bereiken door enerzijds onafhankelijke studiekeuzeinformatie te verzamelen en te beheren, en anderzijds door deze verzamelde informatie op een toegankelijke wijze aan te bieden aan studiekiezers en onderwijsprofessionals.

Verzamelen en beheren van onafhankelijke studiekeuzeinformatie

De studiekeuzeinformatie wordt op een aantal manieren verzameld. Studiekeuze123 neemt data over opleidingen af van maar liefst 14 verschillende onafhankelijke bronnen, zoals CBS, DUO, ROA en NVAO. Daarnaast leveren hogescholen en universiteiten zelf informatie aan over de opleidingen die zij aanbieden. Een andere belangrijke bron is de Nationale Studenten Enquête, die Studiekeuze123 jaarlijks uitvoert. In deze landelijke enquête geven studenten aan hoe tevreden zij zijn over hun eigen opleiding en instelling en beoordelen zij onder andere de inhoud van de opleiding, de docenten en de studielast. Al deze informatie wordt gebundeld in de Studiekeuzedatabase. Daarnaast is Studiekeuze123 verantwoordelijk voor de verzameling van data die wordt getoond in Studie in Cijfers.

Aanbieden van onafhankelijke studiekeuzeinformatie

De verzamelde studiekeuzeinformatie wordt door Studiekeuze123 via verschillende kanalen aangeboden. De website Studiekeuze123.nl is hét instrument waarmee studiekiezers alle erkende bachelor- en masteropleidingen en associate degrees aan hogescholen en universiteiten in een helder overzicht met elkaar kunnen vergelijken op basis van objectieve criteria, zoals de kwaliteit van het onderwijs, de baankans en de studentenoordelen. Daarnaast is Studie in Cijfers ontwikkeld op initiatief van de jongerenorganisaties LAKS, ISO LSVb, CNV Jongeren en JOB. Dit is een studiebijsluiter die als hulpmiddel dient om op basis van objectieve informatie opleidingen te vergelijken en is zichtbaar op de websites van instellingen, in het voorlichtingsmateriaal van opleidingen en bij de opleidingsinformatie van Studiekeuze123.nl.

Het uitgangspunt van Studiekeuze123 is dat de onafhankelijke studiekeuzeinformatie zo breed mogelijk beschikbaar moet worden gesteld. Dit betekent dat niet alleen de studiekiezer, maar ook de hoger onderwijsinstellingen en andere geïnteresseerden toegang tot de studiekeuzeinformatie hebben. Op de website Studiekeuzeinformatie.nl worden daarom de verzamelde gegevens via diverse applicaties beschikbaar gesteld, zoals de Studiekeuzedatabase.

Documentatie