Over Studiekeuze123

Studiekeuze123 is een stichting die zichzelf ten doel stelt studiekiezers te ondersteunen in het keuzeproces. Een meer doordachte studiekeuze draagt namelijk bij aan het terugdringen van uitval in het onderwijs. Ruim de helft van de eerstejaars studenten krijgt spijt van zijn studiekeuze.

Doelstelling Studiekeuze123

Studiekeuze123 wil betrouwbare, objectieve en vergelijkende informatie over studies op een passende wijze toegankelijk maken om (aankomende) studenten adequate ondersteuning te bieden bij het maken van een studiekeuze en betrokkenen in het (hoger) onderwijs te faciliteren bij de inzet van de studiekeuze-informatie.

Door middel van de onafhankelijke studiekeuzewebsite Studiekeuze123.nl wordt (aanstaande) studenten de mogelijkheid geboden opleidingen met elkaar te vergelijken. Hierdoor kunnen zij betere keuzes maken ten aanzien van hun vervolgstudie.

 Doelstelling Stichting Studiekeuze123:

 • het creeeren, in stand houden en aanpassen van een adequaat, actueel, onafhankelijk en betrouwbaar functionerende (digitale) informatievoorziening voor (aankomende) studenten op het gebied van studiekeuze-informatie
 • het stimuleren van het (adequaat) gebruik van vergelijkende studiekeuze-informatie door (aankomende) studenten
 • het ondersteunen van (aankomende) studenten bij het kiezen van een opleiding door het bieden van vergelijkende studie-informatie op maat en aanvullende informatie
 • het bevorderen dat studiekeuze-informatie op een verantwoorde en passende wijze wordt toeepast in producten van (commerciële) aanbieders van studiekeuzeproducten
 • en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

(Uit: Acte van oprichting Stichting Studiekeuze123, 2008)

 

Studiekeuze123 wil haar doelstelling bereiken door enerzijds objectieve studiekeuze-informatie te verzamelen en te beheren, en anderzijds door deze verzamelde informatie op een toegankelijke wijze aan te bieden aan studiekiezers en onderwijsprofessionals.

Verzamelen en beheren van objectieve studiekeuze-informatie

De studiekeuze-informatie wordt op een aantal manieren verzameld:

 • Studiekeuze123 neemt data af van verschillende onafhankelijke bronnen, zoals CBS, DUO en ROA.
 • Daarnaast leveren hogescholen en universiteiten zelf informatie aan over de opleidingen die zij aanbieden via de systemen Hodex en Webformulier.
 • Een andere belangrijke bron is de Nationale Studenten Enquête, die Studiekeuze123 jaarlijks uitvoert. In deze landelijke enquête geven studenten aan hoe tevreden zij zijn over hun eigen opleiding en instelling en beoordelen zij onder andere de inhoud van de opleiding, de docenten en de studielast.

Al deze informatie wordt gebundeld in de Studiekeuzedatabase.

Aanbieden van objectieve studiekeuze-informatie

De verzamelde studiekeuze-informatie wordt door Studiekeuze123 via verschillende kanalen aangeboden:

 • De website Studiekeuze123.nl is hét instrument waarmee studiekiezers alle erkende bachelor- en masteropleidingen en associate degrees aan hogescholen en universiteiten in een helder overzicht met elkaar kunnen vergelijken op basis van objectieve criteria, zoals de kwaliteit van het onderwijs, de baankans en de studentenoordelen.
 • Daarnaast is Studie in Cijfers ontwikkeld op initiatief van de jongerenorganisaties LAKS, ISO LSVb, CNV Jongeren en JOB. Dit is een studiebijsluiter die als hulpmiddel dient om op basis van objectieve informatie opleidingen te vergelijken en is zichtbaar op de websites van instellingen, in het voorlichtingsmateriaal van opleidingen en bij de opleidingsinformatie van Studiekeuze123.nl.
 • Het uitgangspunt van Studiekeuze123 is, tot slot, dat de objectieve studiekeuze-informatie zo breed mogelijk beschikbaar moet worden gesteld. Dit betekent dat niet alleen de studiekiezer, maar ook de hoger onderwijsinstellingen en andere geïnteresseerden toegang tot de studiekeuze-informatie hebben. De verzamelde informatie wordt daarom openbaar beschikbaar gesteld.