Aan de slag met Hodex

Instellingen kunnen opleidingsinformatie beschikbaar stellen via Hodex of door hun informatie in te voeren via het Studiekeuze Webformulier. Het gebruik van het Studiekeuze Webformulier is kosteloos. Omdat Hodex een open standaard is, kunnen instellingen ook een eigen implementatie (laten) ontwikkelen waarmee het mogelijk is om data in het Hodex-formaat aan te bieden aan afnemers. Ook zijn er mogelijkheden om de Hodex-bestanden te gebruiken als content voor de eigen instellingswebsite of – brochures.

Waar kunt u terecht met vragen?
Heeft u iets ingevoerd in Hodex of in het Studiekeuze Webformulier, maar wordt  het niet (goed) getoond op Studiekeuze123.nl? Neem dan contact op met Studiekeuze123. Heeft u vragen over het invoeren van informatie in het Studiekeuze Webformulier dan kunt ook contact opnemen met Studiekeuze123.

Heeft u vragen over het invoeren van informatie in andere invoersystemen dan het Webformulier dan kunt u deze stellen aan de beheerder van het invoersysteem waar u mee werkt (het systeem van de eigen instelling of het systeem van een commerciële aanbieder).

Verzoeken tot wijzigingen in de Hodex-standaard kunnen worden ingediend bij Studiekeuze123. Die zorgt voor de begeleiding van het verzoek naar Edustandaard. Neem hiervoor contact met ons op via het Contactformulier.