Edustandaard

Vanaf januari 2014 heeft de Hodex-standaard een formele status bereikt. De Standaardisatieraad van Edustandaard heeft op 23 januari 2014 het besluit genomen om de Hodex-standaard op te nemen in de door de Edustandaard bewaakte standaarden. Het onderbrengen bij Edustandaard maakt het beheer van de gegevensset transparant en toekomstbestendig, ook voor nieuwe partijen.

Binnen de Edustandaard zal voortaan de Hodex-standaard zelf worden bewaakt. De omschrijving van de standaard wordt dan ook bijgehouden door Edustandaard. Het beheer van de technische componenten wordt bewaakt door Studiekeuze123. Daarmee is een einde gekomen aan een lange ontwikkel- en groeiperiode waarin Hodex is uitgegroeid van een experiment (2007) tot een essentiële basis voor de uitwisseling van opleidingsinformatie voor voorlichtingsdoeleinden.

Edustandaard is een samenwerkingsverband van SURF, Kennisnet en direct belanghebbenden bij de (door)ontwikkeling en het beheer van standaarden, toepassingsprofielen en vocabulaires. Deze samenwerking bestaat, in deze vorm, sinds 2011. Oorspronkelijk was er sprake van een vereniging vanuit het Kennisnetprogramma Educatieve contentketen, een samenwerking van onderwijsinstellingen, contentleveranciers en dienstverlenende instanties.
SURF en Kennisnet hebben de ambitie om het beheer van alle gemaakte afspraken binnen de onderwijssector bij EduStandaard onder te brengen.

Commissies

Binnen de Edustandaard vervullen twee commissies een essentiële rol. De Architectuurraad bewaakt de samenhang van standaarden, zodat dat er tussen verschillende standaarden geen conflicten bestaan of ontstaan. Daarnaast adviseert zij de Standaardisatieraad met betrekking tot nieuwe standaarden of wijzigingen op bestaande standaarden. De Standaardisatieraad is voor de Edustandaard het besluitvormende orgaan.

Voorstellen voor wijzigingen worden besproken in een werkgroep. Rond iedere standaard is een aparte werkgroep (vaak in de vorm van een SIG) ingericht, dus ook voor de Hodex. De werkgroep Hodex beoordeelt elk voorstel op waarde en impact voor de Hodex-standaard, voor de instellingen en voor de afnemers. Op die manier is de werkgroep de eerste ‘filter’ voor ingediende wijzigingen, voordat deze worden voorgelegd aan de Edustandaard.

Meer informatie over Edustandaard: www.edustandaard.nl