Technisch beheer Hodex

Het technisch beheer omvat de zorg voor de technische componenten, die gebouwd zijn op basis van de Hodex-standaard en die noodzakelijk zijn voor de uitwisseling van informatie tussen aanbieders en afnemers.

De informatieketen ziet er als volgt uit:

Blok I: Verantwoordelijkheid van de HO-instellingen
Alle hoger onderwijsinstellingen vullen de informatiesystemen die aansluiten op de Hodex-standaard. Voor veel van de bij Hodex aangesloten instellingen is dat een invoersysteem dat wordt beheerd door Web-Walker. Een tweetal instellingen (situatie 2013) heeft een eigen invoersysteem in gebruik. En alle overige instellingen hebben toegang tot het Studiekeuze123 Webformulier, dat op basis van diezelfde standaard is ingericht.

Voor de bij Hodex aangesloten instellingen geldt, dat de informatie op een door henzelf beheerde plek wordt opgeslagen. De url die deze informatie bereikbaar maakt voor externen is opgesteld conform de Hodex-standaard en opgenomen in het adresboek.

Blok II: Verantwoordelijkheid voor het technisch beheer bij Studiekeuze123
Studiekeuze123 is verantwoordelijk voor het onderhoud van het adresboek, de beschikbaarheid daarvan voor externe afnemers en de overname van alle via het adresboek beschikbaar gestelde informatie in de centrale database (hier aangeduid als SKI+NSE+Hodex). Daarnaast beheert Studiekeuze123 ook het Studiekeuze Webformulier.

Het beheer houdt in dat iedere wijziging zodanig wordt verwerkt, dat alle systemen nog zonder problemen op elkaar aansluiten en de keten tussen aanbieder en afnemer niet wordt doorbroken.

Blok III: Afnemers van Studiekeuze-informatie
Via de centrale database stelt Studiekeuze123 de informatie beschikbaar aan de afnemers. Dit betreft haar eigen website (www.studiekeuze123.nl) en andere eigen data-uitingen (bijvoorbeeld het ‘Bolletjesschema’) en de Nuffic ten behoeve van de website www.studyfinder.nl. Zowel Studiekeuze123 als de Nuffic hanteren hierbij eigen beslisregels – het is dus niet zo dat alle informatie uit Hodex zonder meer wordt overgenomen en getoond op de site. Er vinden filteringen plaats die gekoppeld zijn aan eigen kaders en doelgroepen.

Maar ook andere uitgevers kunnen van deze informatie gebruik maken. Hier vindt geen filtering op plaats – alles wat beschikbaar is gesteld door de instellingen, kan regelrecht worden afgenomen door iedere hierin geïnteresseerde externe partij.