Wijzigingen en versiebeheer

Hodex is als standaard zodanig gegroeid in de afgelopen jaren, dat er maar zelden fundamentele wijzigingen gevraagd worden. Toch zijn er omstandigheden waardoor dit kan plaatsvinden, bijvoorbeeld gewijzigd overheidsbeleid waardoor andersoortige informatie van de instellingen gevraagd wordt, of gewijzigde procedures rond NFP-afhandeling (Nuffic). Verder kan het voorkomen dat instellingen keuzemogelijkheden of kleine aanpassingen vragen.

Het gegeven dat Hodex nu formeel is opgenomen in de standaarden, houdt ook in dat er slechts weinig releases worden toegelaten, en dat de wijzigingen zorgvuldig worden beoordeeld voordat ze worden doorgevoerd. Ze hebben immers mogelijk consequenties voor alle instellingen hoger onderwijs, voor de gehele informatieketen en voor alle afnemers.

Omdat wijzigingen soms hoge kosten (voor meerdere partijen) met zich meebrengen, maakt een kostenanalyse deel uit van het beoordelingsproces. Waar mogelijk volgen we het principe van “de aanvrager betaalt”.

Aangezien het Studiekeuze Webformulier gebaseerd is op de Hodex-standaard, geldt de wijzigingsprocedure voor zowel gewenste wijzigingen in Hodex als in het Webformulier.