Wijzigingsprocedure

Voor de wijzigingsverzoeken is de volgende procedure ingericht:

  1. Indienen verzoeken via www.studiekeuzeinformatie.nl/contact
  2. Impactonderzoek en kostenanalyse door Studiekeuze123, advies aan werkgroep Hodex
  3. Beoordeling, besluitvorming en advisering vanuit werkgroep Hodex
  4. Controle en advisering vanuit Architectuurraad Edustandaard
  5. Besluitvorming door Standaardisatieraad Edustandaard
  6. Uitvoering en implementatie door Studiekeuze123

Planning

De Hodex-standaard zal maximaal twee keer per jaar worden aangepast – voorlopig gepland in juni en in december. Voor het gehele proces wordt een doorlooptijd van 4 maanden in acht genomen.

Dat betekent dat wijzigingen altijd ingediend kunnen worden – maar pas mee genomen worden in een release wanneer ze uiterlijk 4 maanden van tevoren zijn ingediend.