De Nationale Studenten Enquête

De Nationale Studenten Enquête 2015: resultaten bekend!

De resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2015 zijn bekend. Ruim 700.000 studenten van 72 hogescholen en universiteiten werden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding en instelling. Maar liefst 38,9% deed mee. Lees meer over de resultaten van de Nationale Studenten Enquête. De studentenoordelen per opleiding zijn te bekijken op www.studiekeuze123.nl.  Alle deelnemende instellingen hebben de resultaten ook ontvangen. We danken iedereen hartelijk voor hun deelname.

Lees meer over wat de NSE inhoudt

Waarom de Nationale Studenten Enquête?

Objectieve informatie over opleidingen en instellingen draagt bij aan de kwaliteit en transparantie van het hoger onderwijs. Vanuit die gedachte heeft het ministerie van OCW in overleg met de hoger onderwijsinstellingen aan Studiekeuze123 de opdracht gegeven om de Nationale Studenten Enquête te organiseren. Studentenoordelen zijn een waardevolle informatiebron voor studiekiezers die bezig zijn met het maken van hun studiekeuze. Want wie kan de opleiding nu beter beoordelen dat de huidige student? Daarnaast worden de oordelen gebruikt voor de interne kwaliteitszorg en bij de benchmarking van opleidingen en instellingen.

Lees verder

Wilt u gebruik maken van de gegevens van de Nationale Studenten Enquête?

Bekijk de mogelijkheden