De Nationale Studenten Enquête

De Nationale Studenten Enquête is gesloten

Het veldwerk is afgerond, de Nationale Studenten Enquête 2015 is afgesloten met een respons van 39,5%. In het hoger onderwijs waren 705.000 studenten uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. We werken er nu hard aan om alle resultaten te verwerken. Deze zijn vanaf 21 mei te zien op www.studiekeuze123.nl. Alle deelnemende instellingen ontvangen de resultaten ook. We danken iedereen hartelijk voor hun deelname.

Lees meer over wat de NSE inhoudt

Waarom de Nationale Studenten Enquête?

Objectieve informatie over opleidingen en instellingen draagt bij aan de kwaliteit en transparantie van het hoger onderwijs. Vanuit die gedachte heeft het ministerie van OCW in overleg met de hoger onderwijsinstellingen aan Studiekeuze123 de opdracht gegeven om de Nationale Studenten Enquête te organiseren. Studentenoordelen zijn een waardevolle informatiebron voor studiekiezers die bezig zijn met het maken van hun studiekeuze. Want wie kan de opleiding nu beter beoordelen dat de huidige student? Daarnaast worden de oordelen gebruikt voor de interne kwaliteitszorg en bij de benchmarking van opleidingen en instellingen.

Lees verder