Nationale Studenten Enquête

Wat is de Nationale Studenten Enquête?

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is het grootschalige landelijke onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Alle NVAO-geaccrediteerde opleidingen aan hogescholen en universiteiten in Nederland kunnen participeren aan dit onderzoek.

Lees meer over wat de NSE inhoudt

Waarom de Nationale Studenten Enquête?

Objectieve informatie over opleidingen en instellingen draagt bij aan de kwaliteit en transparantie van het hoger onderwijs. Vanuit die gedachte heeft het ministerie van OCW in overleg met de hoger onderwijsinstellingen aan Studiekeuze123 de opdracht gegeven om de Nationale Studenten Enquête te organiseren. Studentenoordelen zijn een waardevolle informatiebron voor studiekiezers die bezig zijn met het maken van hun studiekeuze. Want wie kan de opleiding nu beter beoordelen dat de huidige student? Daarnaast worden de oordelen gebruikt voor de interne kwaliteitszorg en bij de benchmarking van opleidingen en instellingen.

Lees verder

Vragenlijst Nationale Studenten Enquête

Het doel van de NSE-vragenlijst is tweeledig: deze dient voor zowel studiekeuze-informatie voor studiekiezers als beleidsinformatie voor bestuurders en kwaliteitszorgmedewerkers.

Lees meer over de vragenlijst

Wie doen er mee aan de NSE?

Aan de NSE 2018 doen 73 hogescholen en universiteiten mee.
Bekijk de lijst met deelnemende instellingen.

Resultaten NSE 2018 vanaf 28 juni bekend

Studiekeuze123 heeft in overleg met de instellingen, VSNU en Vereniging Hogescholen de publicatie van de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2018 een maand verschoven. Donderdag 28 juni worden de resultaten bekend gemaakt. Deze extra tijd was nodig om de gevolgen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te bespreken. Met ingang van de AVG gelden er strengere eisen voor de verwerking van persoonsgegevens en indirect herleidbare gegevens.

Lees meer over de gevolgen van de AVG op het NSE benchmarkbestand

Resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2017

In de Nationale Studenten Enquête (NSE) hebben hbo- en wo-studenten hun mening gegeven over hun studie en onderwijsinstelling. Ruim 728.000 studenten zijn benaderd, daarvan heeft 38,6% de enquête ingevuld.

Lees meer over de resultaten

Bent u journalist of onderzoeker en wilt u gebruik maken van de resultaten?

Lees meer