Nationale Studenten Enquête

Resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2016 bekend

In de Nationale Studenten Enquête (NSE) hebben hbo- en wo-studenten hun mening gegeven over hun studie en onderwijsinstelling. Ruim 700.000 studenten zijn benaderd, daarvan heeft 42,9% de enquête ingevuld.

Lees meer over de resultaten

Wie doen er mee aan de NSE 2016?

In 2016 participeren 70 instellingen aan de NSE, zowel hogescholen als universiteiten (bekostigd en niet-bekostigd).

Bekijk het overzicht

Wat is de Nationale Studenten Enquête?

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is het grootschalige landelijke onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Alle NVAO-geaccrediteerde opleidingen aan hogescholen en universiteiten in Nederland kunnen participeren aan dit onderzoek.

Lees meer over wat de NSE inhoudt

Waarom de Nationale Studenten Enquête?

Objectieve informatie over opleidingen en instellingen draagt bij aan de kwaliteit en transparantie van het hoger onderwijs. Vanuit die gedachte heeft het ministerie van OCW in overleg met de hoger onderwijsinstellingen aan Studiekeuze123 de opdracht gegeven om de Nationale Studenten Enquête te organiseren. Studentenoordelen zijn een waardevolle informatiebron voor studiekiezers die bezig zijn met het maken van hun studiekeuze. Want wie kan de opleiding nu beter beoordelen dat de huidige student? Daarnaast worden de oordelen gebruikt voor de interne kwaliteitszorg en bij de benchmarking van opleidingen en instellingen.

Lees verder

De Nationale Studenten Enquête in de Pers

Bij het bekend worden van de resultaten wordt er door de pers regelmatig geschreven over de NSE.

Lees meer

Vragenlijst Nationale Studenten Enquête

Het doel van de NSE-vragenlijst is tweeledig: deze dient voor zowel studiekeuze-informatie voor studiekiezers als beleidsinformatie voor bestuurders en kwaliteitszorgmedewerkers.

Lees meer over de procedure tot vaststelling van de vragenlijst

Bent u journalist of onderzoeker en wilt u gebruik maken van de resultaten?

Lees meer