Zelf aan de slag met de NSE resultaten

Bent u benieuwd naar de resultaten van de NSE of wilt u zelf gebruik maken van de NSE dan kunt u gebruik maken van:

Wilt u gebruik maken van het Openbaar Benchmarkbestand?

Het Openbaar Benchmarkbestand (SPSS) kunt u gebruiken om resultaten van alle deelnemende instellingen te bekijken. In het Benchmarkbestand zitten de resultaten van de NSE 2017-2018.  Indien u niet bekend bent met SPSS kunt u gebruik maken van een uitleg ten behoeve van het NSE Benchmarkbestand.

Neem contact op met Studiekeuze123 over de mogelijkheden voor afname.

Weging

Indien u gebruik gaat maken van het benchmarkbestand is het van belang om te kijken of de weegfactor moet worden toegepast. Een nadere toelichting vindt u een notitie over weging van GfK.

Wilt u gebruik maken van het Persbestand?

Net als andere jaren levert Studiekeuze123 op aanvraag het openbare NSE benchmarkbestand uit. Dit is een omvangrijk SPSS-bestand, dat niet voor iedereen toegankelijk is. Voor het eerst dit jaar zal Studiekeuze123 daarom als pilot een toegankelijke interactieve excel-tool als persbestand ter beschikbaar stellen aan journalisten en andere geinteresseerden. Het persbestand bevat de resultaten van de algemene tevredenheidsvragen en de thema-scores op instellingsniveau, overeenkomstig de waarden in het openbaar benchmarkbestand. Het besstand is op te vragen via info@nse.nl

Zij maken reeds gebruik van de NSE resultaten

Studiekeuze123 bevordert het gebruik van de NSE resultaten door derden. Andere partijen die de gegevens uit de NSE gebruiken ten behoeve van studievoorlichting of onderzoek zijn bijvoorbeeld:

 

Beste Studies – ElsevierCover Beste Studies Elsevier Keuzegids –
C.H.O.I.
Expertisecentrum Handicap + Studie Inspectie van Onderwijs