Over de Nationale Studenten Enquête oud

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Alle NVAO-geaccrediteerde opleidingen aan hogescholen en universiteiten in Nederland kunnen participeren aan dit onderzoek. Goede studiekeuzeinformatie draagt bij aan de kwaliteit en transparantie van het hoger onderwijs. Vanuit die gedachte heeft het ministerie van OCW in overleg met de hogeronderwijsinstellingen aan Studiekeuze123 de opdracht gegeven om de Nationale Studenten Enquête te organiseren. Door deelname aan de NSE dragen studenten bij aan een transparant en kwalitatief hoogwaardig hoger onderwijs in Nederland. 

De NSE valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. Stichting Studiekeuze123 is een initiatief van de NRTO, Vereniging Hogescholen en VSNU en de studentenorganisaties LSVb en ISO, en vertegenwoordigt daarmee het gehele hoger onderwijs.

Studiekeuze123 benadert jaarlijks alle instellingen die geaccrediteerde opleidingen in het hoger onderwijs aanbieden en nodigt hen uit deel te nemen aan de NSE. Wanneer u meedoet, worden alle studenten van uw instelling uitgenodigd de vragenlijst in te vullen en hun oordeel te geven over verschillende aspecten van de opleiding: de inhoud van de opleiding, verworven vaardigheden, voorbereiding op de beroepsloopbaan, docenten, informatie vanuit de opleiding, studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling, studieroosters, studielast en studiebegeleiding. Ook wordt gevraagd naar de opinie van studenten over de stad waarin zij studeren en over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van huisvesting.

De NSE is dé nationale enquête onder studenten over hun beoordeling van de opleidingen aan Nederlandse universiteiten en hogescholen. Dit is te danken aan de kwaliteit van en de hoge deelname aan het onderzoek. 

  Bekijk ook onze factsheet
  Nationale Studenten Enquête