Factsheets

Op de Factsheet voor de deelnemende instellingen worden de resultaten van de betreffende instelling vergeleken met een relatief referentiepunt (alle andere universiteiten c.q. hogescholen dan wel een specifieke referentiegroep) en met een absoluut referentiepunt (voorgaand jaar). De Factsheet wordt per post verstuurd aan het College van Bestuur dan wel de directie van de instelling. Daarnaast wordt de Factsheet in een beveiligde downloadomgeving klaargezet voor de contactpersoon NSE.

Het is mogelijk om tegen een vergoeding extra rapportages en Factsheets op bijvoorbeeld opleidings- of faculteitsniveau aan te vragen bij GfK of een ander bedrijf dat hiertoe in staat is.

Factsheet Hoger Onderwijs

Studiekeuze123 maakt ook Factsheets voor het gehele hboen het wo. In deze Factsheets is in één oogopslag te zien wat de resultaten van het hbo en wo zijn in vergelijking met vorig jaar. In 2017 werden de Factsheets zowel in het Nederlands als in het Engels uitgebracht.

Factsheet NSE 2018  – Nederlands

Factsheets NSE 2018 – Engels

Excelsheets Hoger onderwijs

Bekijk naast de Factsheets ook de uitdraai van studenttevredenheid in 2017 en 2018 op alle vragen op het niveau van hbo, wo en heel ho (Excel).