Resultaten NSE oud

Bekijk de resultaten van de NSE 2013 en eerdere jaren (2010, 2011 en 2012) op NSE Online.

NSE Online is een rapportagetool waarmee geïnteresseerden de resultaten van de NSE kunnen inzien: via vaste overzichten of zelf samen te stellen tabellen. Men kan een selectie maken van gegevens en bepaalt vervolgens zelf de gewenste opmaak. De verkregen tabellen en grafieken kan men exporteren naar Microsoft Word en Excel. Naast het berekenen van indexcijfers en percentages is het mogelijk om met NSE Online inhoudelijke informatie, zoals rapporten en publicaties, op te slaan.

Met de definitieve resultaten van de NSE worden ook de Factsheets gemaakt. Alle deelnemende instellingen krijgen deze half juni toegestuurd. Bekijk hier een voorbeeld factsheet.

Ook NSE Online 2009 is nog steeds beschikbaar. Let hierbij op: omdat in 2009 een andere vragenlijst en andere antwoordschalen werden gehanteerd, is het niet mogelijk NSE 2009 te vergelijken met latere jaren.

Persbericht Resultaten NSE 2013

[06-06-2013] Nationale Studenten Enquête: van groot belang!