Studie in Cijfers

Studie in Cijfers geeft, in één oogopslag, een beeld van hoe een opleiding van een hogeschool of universiteit het doet in vergelijking met het landelijke gemiddelde. Dit kan de studiekiezer helpen bij de oriëntatie op zijn studiekeuze.  Studie in Cijfers wordt alleen gemaakt voor bekostigde, voltijd bacheloropleidingen en is te vinden op de websites (en/of brochures) van universiteiten en hogescholen en op de opleidingspagina’s op www.studiekeuze123.nl.

Vernieuwingen in 2018

In 2018 wordt het dashboard voor instellingen vernieuwd en wordt het proces waarin de toelichtingen worden toegevoegd en de plaatjes worden gedistribueerd op een andere wijze ingericht. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De plaatjes komen als html beschikbaar;
  • De plaatjes worden beschikbaar gesteld via een vaste url. De instellingen kunnen er nu voor kiezen om niet de plaatjes zelf te publiceren, maar gebruik te maken van deze url;
  • De toelichtingen worden door de instellingen zelf gepubliceerd;
  • De planning richt zich op publicatie vanaf 1 september. Toelichtingen kunnen echter ook na die datum nog worden toegevoegd of aangepast;
  • Ten behoeve van de brochures worden QR-codes beschikbaar gesteld die direct naar de plaatjes verwijzen.

Uitleg Studie in Cijfers

Wilt u meer weten over de achtergrond en de berekening van de cijfers getoond in Studie in Cijfers? Lees dan de verantwoordingen.

Voorbeeld Studie in Cijfers

Voorbeeld SiC - WO Voorbeeld SiC - HBO