Studie in Cijfers

Studie in Cijfers geeft een beeld van hoe een opleiding van een hogeschool of universiteit het doet in vergelijking met de gemiddelde resultaten van deze opleiding landelijk. Dit kan de studiekiezer helpen bij zijn eerste oriëntatie op zijn studiekeuze. Het is niet de bedoeling de studiekeuze volledig op Studie in Cijfers te baseren. Een verdere kennismaking met de opleiding en instelling via bijvoorbeeld open dagen raden wij zeker aan. Studie in Cijfers wordt alleen gemaakt voor bekostigde, voltijd bacheloropleidingen. Studie in Cijfers is te vinden op de websites (en/of brochures) van universiteiten en hogescholen en op www.studiekeuze123.nl.

Sinds september 2017 vernieuwde versie Studie in Cijfers

Begin september 2017 is er hernieuwde versie van Studie in Cijfers uitgebracht in een hele nieuwe vormgeving. Deze Studie in Cijfers geldt voor het studiejaar 2017-2018.

Eind 2015 is Studiekeuze123 gestart met een ‘technische’ evaluatie van de indicatoren in Studie in Cijfers. Het doel van de evaluatie was meerledig: de hbo-versie en wo-versie van Studie in Cijfers waar mogelijk harmoniseren, verbeteringen doorvoeren in de gehanteerde bronnen en/of berekeningen van de gebruikte indicatoren en speciale aandacht voor informatie over de arbeidsmarkt. Lees meer over de evaluatie van Studie in Cijfers.

De belangrijkste wijzigingen in Studie in Cijfers 2017-2018 op hoofdlijnen zijn:

  • Een extra cijfer over behaalde diploma’s bij zowel het hbo als het wo (diploma over de opleiding en diploma behaalt in het hoger onderwijs);
  • Een extra indicator met betrekking tot perspectief op de arbeidsmarkt bij de hbo-bachelor: percentage werkloosheid;
  • Geen arbeidsmarktperspectieven meer in de wo-bachelor, niet in Studie in Cijfers en niet op Studiekeuze123.nl. Dit omdat de gegevens in de Nationale Alumni Enquête (NAE) worden verzameld op wo-masterniveau. Er is (nog) geen goede bron voor dit soort gegevens voor wo-bacheloropleidingen. Deze perspectieven op de arbeidsmarkt staan wel bij wo-masteropleidingen. Daarom is een link in de wo-versie van Studie in Cijfers opgenomen naar het doorstudeerschema waarin het vervolg op een wo-bachelor in kaart is gebracht.

Uitleg Studie in Cijfers

Wilt u meer weten over de achtergrond en de berekening van de cijfers getoond in Studie in Cijfers? Lees dan de verantwoordingen.

Voorbeeld Studie in Cijfers

Voorbeeld SiC - WO Voorbeeld SiC - HBO