Studie in Cijfers

Studie in Cijfers is een plaatje (een studiebijsluiter) met relevante informatie voor de studiekiezer over een opleiding in het hoger onderwijs. Dit plaatje is herkenbaar en vergelijkbaar en in ieder geval te vinden op de website van de betreffende opleiding en op www.studiekeuze123.nl.

Studie in Cijfers geeft een beeld van hoe een opleiding van een hogeschool of universiteit het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere hogescholen of universiteiten. Dit kan de studiekiezer helpen bij zijn oriëntatie op zijn studiekeuze. Het is niet de bedoeling je studiekeuze volledig op Studie in Cijfers te baseren. Een verdere kennismaking met de opleiding en instelling via bijvoorbeeld open dagen raden wij zeker aan. De cijfers zijn gebaseerd op voltijd bacheloropleidingen. Naast het cijfer van de opleiding aan de betreffende instelling wordt het landelijk gemiddelde van een opleiding weergegeven.

12 juni nieuwe update Studie in Cijfers

Vanaf 12 juni is Studie in Cijfers (studiebijsluiter) weer helemaal geüpdate. In deze versie zijn alle indicatoren van de bijsluiters bijgewerkt met de meeste recente data, afkomstig van o.a. de Nationale Studenten Enquête (2016), de Hbo-monitor 2015 en Nationale Alumni Enquête 2015 (voorheen de WO-monitor) en het 1 Cijfer HO. In totaal verlenen vijftig instellingen – 37 hogescholen en 13 universiteiten – hun deelname aan Studie in Cijfers.  De bijsluiter is bij elke voltijd bacheloropleidingen te vinden op www.studiekeuze123.nl. Ook de deelnemende instellingen hebben de beschikking over de nieuwste plaatjes zodat zij deze kunnen plaatsen op hun website en/of opnemen in hun brochure.

Arbeidsmarktcijfer in WO-bijsluiter

Tijdens een uitzending van tv-programma De Monitor op 7 februari jl. zijn er vragen gesteld over het arbeidsmarktcijfer over wo-studies in de studiebijsluiter (Studie in Cijfers). Gebleken is dat in alle WO-studiebijsluiters bij de indicator ‘arbeidsmarktkansen’ de verkeerde selectie is gebruikt. Het percentage had betrekking op studenten die na het afronden van de masteropleiding een baan hebben gevonden, ongeacht het niveau. Dit cijfer is op 8 maart 2016 aangepast.

SiC WO juni 2016SiC HBO juni 2016

De jongerenorganisaties CNV Jongeren, ISO, JOB, LAKS en LSVb constateerden eind 2011 bij hun achterban de behoefte om de veelvuldigheid aan studiekeuze-informatie op heldere wijze vergelijkbaar te kunnen inzien. In samenwerking met Studiekeuze123 heeft het pilotproject Studie in Cijfers in 2012 een studiebijsluiter opgeleverd waarin betrouwbare onafhankelijke gegevens worden getoond. In september 2013 is het merendeel van de hogescholen (ruim 70%) aangesloten bij Studie in Cijfers. De overige hogescholen zijn gevolgd vóór 1 mei 2014. Ook de universiteiten zijn sinds 8 maart 2014 aangesloten.

Wil je meer weten over Studie in Cijfers?

Hoe is Studie in Cijfers tot stand gekomen.

Disclaimer: Aan Studie in Cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Het wordt opgebouwd met cijfers uit het verleden, waarbij gestreefd wordt naar actualiteit. Hoewel de verwachting is dat deze cijfers een beeld kunnen geven van de toekomst, bieden zij hiervoor geen garanties. Een opleiding kan door de jaren heen op allerlei manieren veranderen (andere opzet van het jaar, veel meer of minder inschrijvingen, samenvoeging met een ander opleiding) waardoor cijfers uit het verleden minder betekenis voor de toekomst krijgen. Vragen over (ontbrekende) cijfers kunnen worden gesteld aan de betreffende opleiding.