Geschiedenis Studie in Cijfers

De jongerenorganisaties CNV Jongeren, ISO, JOB, LAKS en LSVb constateerden eind 2011 bij hun achterban de behoefte om de veelvuldigheid aan studiekeuze-informatie op heldere wijze vergelijkbaar te kunnen inzien. In samenwerking met Studiekeuze123 heeft het pilotproject Studie in Cijfers in 2012 een studiebijsluiter opgeleverd waarin betrouwbare onafhankelijke gegevens worden getoond. In september 2013 is het merendeel van de hogescholen (ruim 70%) aangesloten bij Studie in Cijfers. De overige hogescholen zijn gevolgd vóór 1 mei 2014. Ook de universiteiten zijn sinds 8 maart 2014 aangesloten.

Het gevolg van de twee afzonderlijke (besluitvormings-)trajecten is dat er verschillen waren tussen Studie in Cijfers voor het hbo en Studie in Cijfers voor het wo. Eind 2015 is Studiekeuze123 daarom gestart met een ‘technische’ evaluatie naar de indicatoren in Studie in Cijfers.

Evaluatie Studie in Cijfers

Het doel van de evaluatie was meerledig;

  • De twee versies van Studie in Cijfers, waar dat zich toelaat, harmoniseren en de vergelijkbaarheid verhogen;
  • Een technische, op de indicatoren gerichte, evaluatie door een werkgroep die zich richt op verbeteringen in de gehanteerde bronnen en/of berekeningswijze van de indicatoren;
  • Speciale aandacht voor de indicatoren met betrekking tot de arbeidsmarkt.

Lees meer over deze evaluatie.

Sinds september 2017 vernieuwde versie Studie in Cijfers

De evaluatie heeft geleid tot een nieuwe versie van Studie in Cijfers die begin september 2017 is uitgebracht in een hele nieuwe vormgeving.

De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen zijn:

  • Een extra cijfer over behaalde diploma’s bij zowel het hbo als het wo (diploma over de opleiding en diploma behaalt in het hoger onderwijs);
  • Een extra indicator met betrekking tot perspectief op de arbeidsmarkt bij de hbo-bachelor: percentage werkloosheid;
  • Geen arbeidsmarktperspectieven meer in de wo-bachelor, niet in Studie in Cijfers en niet op Studiekeuze123.nl. Dit omdat de gegevens in de Nationale Alumni Enquête (NAE) worden verzameld op wo-masterniveau. Er is (nog) geen goede bron voor dit soort gegevens voor wo-bacheloropleidingen. Deze perspectieven op de arbeidsmarkt staan wel bij wo-masteropleidingen. Daarom is een link in de wo-versie van Studie in Cijfers opgenomen naar het doorstudeerschema waarin het vervolg op een wo-bachelor in kaart is gebracht.