Informatie voor deelnemende hoger onderwijsinstellingen

Hieronder is meer informatie te vinden over enkele belangrijke aspecten die bij het beheer van Studie in Cijfers komen kijken.

Aanleveren informatie voor Studie in Cijfers

Instellingen dienen via het dashboard toelichtingen door te geven voor Studie in Cijfers. Hiervoor is in het dashboard een kader opgenomen waarin ruimte is voor maximaal 250 tekens. Voor deze toelichting geldt een aantal richtlijnen. Via het dashboard kunnen de WO instellingen ook de contacttijden aanleveren.

Aanleveren informatie

Downloaden Studie in Cijfers

De Studie in Cijfers contactpersonen van deelnemende hogescholen en universiteiten kunnen voor hun eigen instelling de studiebijsluiters downloaden met de daarvoor beschikbaar gestelde inloggegevens. Ook kunnen de plaatjes op de eigen site gepubliceerd worden via de vaste link die bij ieder plaatje hoort.
Ten behoeve van de brochures worden QR-codes beschikbaar gesteld die direct naar de plaatjes verwijzen. Ook in de brochures blijft op die manier de informatie in het plaatje actueel.

Downloaden Studie in Cijfers

Inloggegevens kwijt?

Bent u uw inloggegevens kwijt, wilt u de contactpersoon voor uw instelling wijzigen of heeft u andere vragen? Gebruik dan het contactformulier.

Verslag bijeenkomsten

Donderdag 5 april 2018 vond de kick-off voor Studie in Cijfers 2018 plaats.