Welke instellingen hebben Studie in Cijfers?

In 2014 is het gehele bekostigde hoger onderwijs aangesloten bij Studie in Cijfers. Op 11 september 2013 onthulde 27 hogescholen (ruim 70% van alle hogescholen) Studie in Cijfers. Minister Bussemaker onthulde op 15 april 2013 de eerste universitaire Studie in Cijfers bij de TUDelft. Op 8 maart 2014 werd de universitaire Studie in Cijfers onthuld en sloten alle universiteiten aan. Op 1 mei 2014 waren alle hogescholen aangesloten.

Op dit moment hebben onderstaande instellingen Studie in Cijfers.

Universiteiten Hogescholen
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Maastricht University
 • Protestantse Theologische Universiteit
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Technische Universiteit Delft
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Theologische Universiteit Apeldoorn
 • Theologische Universiteit Kampen
 • Tilburg University
 • Universiteit Leiden
 • Universiteit Twente
 • Universiteit Utrecht
 • Universiteit van Amsterdam
 • Universiteit voor Humanistiek
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Wageningen University
 • Aeres Hogeschool
 • Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
 • ArtEZ Hogeschool voor de kunsten
 • Avans Hogeschool
 • Christelijke Hogeschool Ede
 • Codarts Rotterdam
 • De Haagse Hogeschool
 • Design Academy Eindhoven
 • Driestar Hogeschool
 • Fontys Hogescholen
 • Gerrit Rietveld Academie
 • Hanzehogeschool Groningen
 • HAS Hogeschool
 • HKU
 • Hogeschool de Kempel
 • Hogeschool der Kunsten Den Haag
 • Hogeschool Inholland
 • Hogeschool iPabo
 • Hogeschool Leiden
 • Hogeschool Rotterdam
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Hotelschool The Hague
 • HZ university of Applied Sciences
 • Katholieke Pabo Zwolle
 • Iselinge Hogeschool
 • Marnix Academie
 • NHL Stenden
 • NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
 • Saxion
 • Thomas More Hogeschool
 • Van Hall Larenstein
 • Viaa
 • Windesheim
 • Zuyd Hogeschool

bijgewerkt op 4 september 2017