Studiekeuzedatabase

Over de Studiekeuzedatabase

De Studiekeuzedatabase voor het hoger onderwijs bevat feiten en kwaliteitsoordelen over hbo- en wo-opleidingen. Deze database bevat onder andere toelatingseisen, instroomaantallen, arbeidsmarktcijfers, accreditatiegegevens en studentenoordelen. Al deze informatie over Nederlandse hbo- en wo-opleidingen wordt via deze website beschikbaar gesteld voor professionele gebruikers.

Inhoud van de Studiekeuzedatabase

De informatie in de Studiekeuzedatabase komt van verschillende leveranciers zoals CBS, ROA en DUO en uit diverse bronnen zoals 1CHo, HBO- en WO-monitor en de Nationale Studenten Enquête. Lees meer over de bronnen.

Release

Bij elke release van de Studiekeuzedatabase wordt er data ververst. Op dit moment vinden er 10 releases per jaar plaats. Wilt u weten wanneer een release plaatsvindt, bekijk dan de releaseplanning.

Lees meer over de laatste release.

Nieuwe Studiekeuzedatabase medio juli 2016

Meer informatie

Highlights laatste release (april 2016)

  • Meest recente vestigingsregister van LISA is verwerkt
  • Instroom vanuit mbo (Vereniging  Hogescholen) is verwerkt
  • Gegevens over (her)inschrijvers, instroom en vervolgstudies (1cijferHO) zijn verwerkt

BUTTON-01