Data-aanpassingen september 2017

In september 2017 is een vernieuwde versie van de opleidingspagina live gegaan op Studiekeuze123.nl. Op deze opleidingspagina vinden studiekiezers informatie over de opleiding, zoals aantal eerstejaars, studentenoordelen, open dagen en arbeidsmarktinformatie. De pagina heeft een aangepast design gekregen en een andere indeling. Daarnaast zijn er diverse data-aanpassingen doorgevoerd op de pagina.

Deze data-aanpassingen komen enerzijds voort uit de wijzigingen in Studie in Cijfers. Anderzijds heeft Studiekeuze123 de adviezen van adviesbureau ROA opgevolgd ten aanzien van arbeidsmarktinformatie.

Wijzigingen Studie in Cijfers

In Studie in Cijfers 2017-2018 staan de volgende indicatoren (waarbij de indicatoren met een * nieuw zijn sinds deze uitgave).

Hbo-bachelor Wo-bachelor
Studenttevredenheid (bron: NSE) Studenttevredenheid (bron: NSE)
Aantal eerstejaars studenten (bron: 1cHO) Aantal eerstejaars studenten (bron: 1cHO)
Contacttijd uit de NSE Contacttijd aangeleverd door de
universiteiten
Doorstroom naar het tweede jaar (bron: 1cHO) Doorstroom naar het tweede jaar (bron: 1cHO)
Diploma binnen nominaal plus 1 jaar van:
– de opleiding (*)
– binnen het hbo en hoger
(bron: 1cHO)
Diploma binnen nominaal plus 1 jaar van:
– de opleiding
– binnen het wo en hoger (*)
(bron: 1cHO)
Percentage doorstuderen (bron: 1cHO) Percentage doorstuderen (bron: 1cHO) +
link naar doorstudeerschema (*)
Arbeidsmarkt:
– werkloosheid (*)
– baan op niveau
(bron: HBO-monitor)
 Geen arbeidsmarktcijfers bij wo-bachelors
Voorbeeld:Voorbeeld SiC - HBO

 

Voorbeeld:Voorbeeld SiC - WO

 

Alle indicatoren uit Studie in Cijfers zijn ook op de opleidingspagina’s te vinden op Studiekeuze123.nl.

In de verantwoording van Studie in Cijfers leest u welke keuzes zijn gemaakt en vindt u een toelichting van bronnen en definities van de getoonde criteria.

Wijzigingen arbeidsmarktinformatie op Studiekeuze123

Informatie over de arbeidsmarkt speelt een steeds belangrijkere rol bij de studiekeuze. Studiekeuze123 wil daarom graag de studiekiezers voorzien van betrouwbare arbeidsmarktinformatie. Het advies van ROA heeft tot de volgende aanpassingen geleid:

Arbeidsmarktinformatie tot september 2017 op Studiekeuze123.nl Arbeidsmarktinformatie per september 2017 op Studiekeuze123.nl

 –

Werkloosheid (bron: HBO-monitor / Nationale Alumni Enquête (NAE)
Gemiddeld startsalaris (bron: HBO-monitor / NAE) omgerekend naar fulltime aanstelling Mediaan salaris (bron: HBO-monitor / NAE) bij gemiddeld aantal uren werk per week
% vond een baan op niveau (bron: HBO-monitor / NAE) % vond een baan op niveau (bron: HBO-monitor / NAE) 

 

Werk aansluitend aan de opleiding (bron: HBO-monitor / NAE) 

Tevredenheid met gevonden werk (bron: HBO-monitor) 

Tevredenheid met loopbaanperspectief gevonden werk (bron: HBO-monitor)
Beroepen die aansluiten op deze studie (bron: UWV en daarnaast konden instellingen wijzigingen doorgeven in de beroepenlijst) Beroepen 1,5 jaar na afstuderen (bron: HBO-monitor / NAE) 
Prognose (bron: AIS-gegevens van ROA)

[wo master = hbo master; wo bachelor = hbo bachelor en hbo ad]

Prognose (bron: AIS-gegevens van ROA)

[alleen hbo bachelor, wo master]

Conjunctuurgevoeligheid (bron: AIS-gegevens van ROA)

wo master = hbo master; wo bachelor = hbo bachelor en hbo ad]

Conjunctuurgevoeligheid (bron: AIS-gegevens van ROA)

[alleen hbo bachelor, wo master]

Uitwijkmogelijkheid naar sector (bron: AIS-gegevens van ROA)

wo master = hbo master; wo bachelor = hbo bachelor en hbo ad]

Uitwijkmogelijkheid naar sector (bron: AIS-gegevens van ROA)

[alleen hbo bachelor, wo master]

Uitwijkmogelijkheden naar beroepsgroep (bron: AIS-gegevens van ROA) [alleen hbo bachelor,  wo master]
Tevredenheid over studiekeuze achteraf, door afgestudeerden (bron: HBO-monitor / NAE) Tevredenheid over studiekeuze achteraf, door afgestudeerden (bron: HBO-monitor / NAE)
% dat ging werken (bron: HBO-monitor / NAE)

na gemiddeld …  maanden zoeken (zoekduur) (bron: HBO-monitor / NAE)

 

% tevreden over aansluiting opleiding op praktijk (bron: HBO-monitor / NAE) % tevreden over aansluiting opleiding op praktijk (bron: HBO-monitor / NAE)

 

In de verantwoording leest u welke keuzes zijn gemaakt ten aanzien van alle aangepaste indicatoren en vindt u een toelichting van bronnen en definities van de getoonde criteria.

Toelichting bronwijziging beroepen

Tot september 2017 werd op Studiekeuze123.nl een beroepenlijst getoond die verouderd was en daarmee niet meer aansloot bij de huidige arbeidsmarkt. Besloten is als bron voor de beroepen de Nationale Alumni Enquête (NAE) en de HBO-monitor te hanteren. Hiermee tonen we de beroepen waar de afgestudeerden in werkelijkheid zijn beland. Het voordeel hiervan is dat het beroep direct gekoppeld kan worden aan de gevolgde opleiding. De beroepenlijst zal bestaan uit startersfuncties.