Nieuwe Studiekeuzedatabase 25 augustus 2016

Vanaf augustus 2016 is de Studiekeuzedatabase vernieuwd. De informatie in de Studiekeuzedatabase wordt vanaf dat moment beschikbaar gesteld via een zogenaamde REST-API (ODATA). Hiervan maakt Studiekeuze123 gebruik om haar eigen website te voorzien van data, maar ook voor afnemers is de informatie beschikbaar via de REST-API.

Voordelen hiervan zijn onder meer dat:

  • Data direct kan worden ingelezen in bijvoorbeeld Excel;
  • Niet de hele Studiekeuzedatabase hoeft te worden ingelezen maar men ook kan kiezen voor specifieke delen (zoals uitsluitend de Opleidingen of Instellingen);
  • Gemakkelijk apps en websites kunnen worden aangesloten op de Studiekeuzedatabase;
  • Men altijd de beschikking heeft over de meest recente gegevens.

Wilt u gebruik maken van de Studiekeuzedatabase? Bekijk de mogelijkheden.

Wijzigingen REST-API t.o.v. Studiekeuzedatabase Access (release 16.4.1)

Met de overstap van Access naar de REST-API wordt gewerkt met een nieuwe manier van data verwerken. Die nieuwe verwerkingswijze leidt, ten opzichte van de laatst gepubliceerde database (Studiekeuzedatabase 16.4.1), op sommige plekken tot kleine wijzigingen in de data. De verschillen worden veroorzaakt door een of meer van de volgende oorzaken:

  1. afwijkende brondata: de laatste release van de laatste studiekeuzedatabase was in juni (16.4.1). Er kan inmiddels gebruik zijn gemaakt zijn van een andere versie van een bronbestand.
  2. afwijkende definities: de manier waarop gegevens (de precieze formule, de omgang met missende waarden) worden berekend wijkt af. In de nieuwe studiekeuzedatabase zijn hierin verbeteringen aangebracht.
  3. verschillen door afronding: soms kunnen kleine verschillen ontstaan omdat net op een andere manier of ander moment in de verwerking van data een afronding wordt gedaan.
  4. afwijkende aggregaten: de manier waarop opleidingen worden samengenomen.

Mocht u hierover meer informatie willen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Achtergrond

In 2015 is de productie van de Studiekeuzedatabase onderwerp van een Europese aanbesteding geweest. Na een zorgvuldige selectieprocedure kwam QDelft als winnende partij uit de bus. Hun voorstel voldeed volgens alle gehanteerde criteria het best aan de wensen van Studiekeuze123. Aan het einde van de zomer van 2015 is Studiekeuze123 begonnen met de bouw van een nieuwe infrastructuur voor de productie van de Studiekeuzedatabase. In plaats van de data beschikbaar stellen via de Studiekeuzedatabase Online of Access, is gekozen voor een zogenaamde REST-API (ODATA).

Vragen?

Voor meer informatie over de vernieuwde Studiekeuzedatabase kunt u uiteraard contact met ons opnemen via info@studiekeuze123.nl of 030- 3039100.

Samengevat in beeld

Studiekeuzedatabase huidige situatie Studiekeuzedatabase 2016