Aanmelden uiterlijk 1 mei en studiekeuzecheck

Sinds september 2014 dienen leerlingen die willen gaan studeren in het hoger onderwijs, zich uiterlijk 1 mei te hebben aangemeld voor hun vervolgopleidingen.

De Minister van Onderwijs stuur elk jaar een brief naar alle eindexamenkandidaten havo, vwo en mbo-4 over:

  • de nieuwe plannen met de studiefinanciering
  • het belang van een goede studiekeuze
  • de nieuwe aanmelddatum van 1 mei voor het hoger onderwijs
  • de studiekeuzecheck
  • extra toelatingseisen die universiteiten en hogescholen mogen stellen

Filmpje van het ministerie van OCW over studeren. Waar moet je allemaal aan denken?

Stappenplan Aanmelden uiterlijk 1 mei met DigiD van het ministerie van OCW

Studiekeuzecheck

De vervroegde aanmelding zorgt ervoor dat leerling en opleiding eerder met elkaar in contact kunnen komen, zodat er tijd is voor een check op de gemaakte studiekeuze. Deze check vindt plaats door een studiekeuzeactiviteit met een advies. Denk bijvoorbeeld aan een dag proef studeren, een gesprek met een docent van de opleiding of digitaal contact tussen de leerling en de vervolgopleiding.

De aanstaande student heeft recht op een studiekeuzecheck, maar kan ook verplicht worden om daaraan mee te doen als de hogeschool of universiteit dat vraagt. Het doel van deze maatregel is dat studenten een bewustere keuze maken en daardoor meer kans hebben op studiesucces.

Meldt een student zich ná 1 mei aan, of doet hij zonder goede reden niet mee aan een verplichte studiekeuzecheck, dan kan hij zijn toelatingsrecht verliezen. Dat betekent dat de hogeschool of universiteit beslist of deze student nog kan worden toegelaten.

(bron: ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap via www.rijksoverheid.nl)

Meer informatie over de Studiekeuzecheck vind u op www.studiekeuze123.nl/studiekeuzecheck. Op Studiekeuze123.nl vindt u daarnaast per opleiding wat de studiekeuzecheck inhoudt.