Associate degree

Sinds 1 september 2013 heeft de Associate degree (Ad) een vaste plek in het hoger beroepsonderwijs. Op die datum is een nieuwe wet ingegaan die dit regelt. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft daarnaast bepaald dat vanaf 2017 de Associate degree een zelfstandig opleidingsniveau wordt binnen het hoger onderwijs. Op dit moment is de Ad namelijk altijd gekoppeld aan een hbo-bacheloropleiding. Lees meer over dit besluit.

Wat is de Associate degree?

De Associate degree is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs, met een wettelijk erkend diploma. Afgestudeerden mogen de titel ‘Ad’ achter hun naam zetten. Qua niveau zit de Associate degree tussen mbo-4 en de hbo-bachelor in. De Associate degree is er gekomen op verzoek van het bedrijfsleven. Daar bleek een grote behoefte te zijn aan mensen met dit opleidingsniveau. Vooral mbo-4 studenten en mensen met een aantal jaren werkervaring vergroten met de Associate degree hun kansen op de arbeidsmarkt.

Grote vraag naar de Associate degree

In het studiejaar 2013 – 2014 zijn 2.631 studenten begonnen met een Associate degree. In 2012 waren dat er 2.108. Een stijging van 24,8%. Dit blijkt uit de definitieve studentenaantallen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Lees het volledige nieuwsbericht. Het Landelijk Platform Associate degree, verantwoordelijk voor het op de kaart zetten van de Associate degree, liet daarnaast weten dat in 2014 en 2015 bijna 30 nieuwe aanvragen werden ingediend door hogescholen, zowel privaat als bekostigd, voor het starten van een Associate degree-opleiding. Lees het volledige nieuwsbericht.

Welke Associate degree-opleidingen zijn er?

Op www.studiekeuze123.nl/opleidingen kunt u zoeken op Associate degree-opleidingen. U dient hiervoor de filter ‘Studieniveau’ te selecteren.