Goed voorbereid naar de pabo

Toelatingseisen voor pabo voor havo-leerlingen en mbo-studenten

Havo-leerlingen en mbo-studenten die naar de pabo willen, moeten sinds 1 augustus 2015 aan toelatingseisen voldoen voor aardrijkskunde, geschiedenis én natuur en techniek. Deze eisen gelden niet voor aspirant-studenten met een vwo-diploma of hbo-diploma.

Voldoende kennis
Een havo-leerling of mbo-student heeft genoeg kennis van een vakgebied als hij:

  • een havo-diploma heeft en havo-eindexamen heeft gedaan in dat vakgebied (voor natuur en techniek voldoet een van de vakken natuurkunde, biologie of Natuur Leven en Technologie);
  • een vavo-certificaat havo heeft voor dat vakgebied;
  • de toelatingstoets voor dat vakgebied heeft gehaald.

Aspirant-studenten moeten voor alle drie de vakgebieden voldoen aan de toelatingseisen. Anders mogen ze niet naar de pabo. In de praktijk betekent dit dat mbo-studenten op dit moment meestal drie toelatingstoetsen moeten afleggen, havo-leerlingen meestal één of twee.

Hulp beschikbaar
Voor leerlingen en studenten is tijdelijk allerlei (grotendeels gratis) hulp beschikbaar:

  • Studiemateriaal: verschillende uitgevers hebben studiemateriaal ontwikkeld (studieboeken, online leerstof, filmpjes, opdrachten en toetsvragen). Te gebruiken voor zelfstudie of in combinatie met een regionaal bijscholingsprogramma. Het materiaal van de uitgevers dekt de leerdoelen die gelden voor de toelatingstoetsen.
  • Regionale bijscholingsprogramma’s: klassikale lessen, intensieve cursussen, zelfstudie met vragenuurtjes, digitale ondersteuning, et cetera helpen aspirant-studenten bij de voorbereiding voor de toetsen. Nederland is verdeeld in twaalf regio’s. Er is dus altijd iets in de buurt te vinden. En ook in verschillende periodes.
  • Helpdesk: aspirant-studenten die zich zelfstandig voorbereiden op de toelatingstoetsen kunnen hun vragen over de drie vakken stellen aan vakdocenten.
  • Voorbeeldtoetsen: met de voorbeeldtoetsen checkt iemand in hoeverre hij/zij nog kennis te kort komt.
  • Toets van de Dag: een leerling/student kan iedere dag een mail ontvangen met vier vragen over een vakgebied. Het doel hierbij is kijken hoe het ervoor staat qua kennis en gericht aanvullen van ontbrekende kennis.

Al deze hulpmiddelen zijn te vinden op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Voor wie?

  • Iedereen kan de leermaterialen, voorbeeldtoetsen en Toets van de Dag gebruiken.
  • De gratis bijscholingsprogramma’s zijn bedoeld voor havo-leerlingen (ook in vavo) en mbo-studenten die in 2015, 2016 of 2017 willen instromen in de pabo.

Breder kader
De toelatingseisen passen in een breder kader waarin het ministerie van OCW en de pabo’s werken aan de kwaliteit van de lerarenopleiding basisonderwijs. In de wet Kwaliteit in Verscheidenheid staan nieuwe regels voor aanmelding en studiekeuze. De pabo’s hebben kennisbases gemaakt, waarin de minimale kenniseisen aan het einde van de opleiding staan. Om dit gewenste eindresultaat te kunnen behalen, is een bepaald kennisniveau bij de instroom nodig. Dit zijn de toelatingseisen.

Meer informatie
Meer informatie over de hulp, kosten en toelatingstoetsen vindt u op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Bekijk de Factsheet (pdf).