Project stimulering LOB

Om scholen te stimuleren bij het maken van een kwaliteitsslag op Loopbaanbegeleiding en -oriëntatie (LOB) heeft de VO-raad het project ‘Stimulering LOB' geïnitieerd. Centraal staat het streven dat leerlingen een weloverwogen keuze voor hun vervolgstudie of -loopbaan kunnen maken, gebaseerd op eerdere ervaringen en hun reflectie hierop. Hierbij spelen vele aspecten een rol; van het stimuleren van regionale samenwerking, tot deskundigheid in de school en een heldere beleidsvisie op LOB.

Omdat veel scholen in het voortgezet onderwijs behoefte hebben aan meer kennisuitwisseling en kennisontsluiting op het gebied van LOB is vanuit dit project de website www.lob-vo.nl ontwikkeld. Deze website is gericht op de ondersteuning van scholen bij alle aspecten van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding van hun leerlingen.

Op de website www.lob-vo.nl staat de LOB-scan centraal. Deze scan is ontwikkeld om scholen te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van hun LOB. Het scanresultaat biedt scholen snel en in één oogopslag de stand van zaken en kan dienen als basis voor het verbeteren van de kwaliteit. Om handen en voeten te geven aan het verdere ontwikkel- en uitvoeringsproces van LOB binnen de scholen, biedt de website per pijler uit de scan een schat aan informatie.

De instrumenten, praktijkverhalen en andere documenten op de website zijn afkomstig van scholen en organisaties die zich bezighouden met LOB. Met een eigen account kan iedereen die zich professioneel bezighoudt met LOB namelijk heel eenvoudig informatie op de website plaatsen. Zo fungeert de website als een laagdrempelig platform voor en door scholen.

Contactgegevens project ‘Stimulering LOB' van de VO-raad:
www.lob-vo.nl / lob@vo-raad.nl