Verandering studiefinanciering – invoering studievoorschot

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet studievoorschot hoger onderwijs. Dat betekent dat de studiefinanciering verandert: sinds 1 september 2015 is de basisbeurs verdwenen voor nieuwe bachelor- en nieuwe masterstudenten.

Belangrijkste veranderingen per 1 september 2015:

  • Nieuwe bachelor- en nieuwe masterstudenten kunnen voortaan gebruikmaken van het studievoorschot. Dit is een lening van de overheid tegen voordelige voorwaarden.
  • Het studentenreisproduct blijft gewoon bestaan. Uiterlijk 2017 komen ook mbo-studenten onder de 18 jaar in aanmerking voor een reisproduct .
  • Ook de aanvullende beurs en de basisbeurs in het mbo blijven bestaan.

Nu de basisbeurs verdwijnt, investeert het kabinet dat geld in de kwaliteit van het hoger onderwijs. Dit bedrag loopt op tot maximaal €1 miljard.

Infographic verandering studiefinanciering_1

Meer over wat de wijzigingen in de studiefinanciering voor uw leerlingen betekenen, vindt u op Startstuderen.nl. Ouders en leerlingen vinden op Startstuderen.nl ook alle informatie over de nieuwe studiefinanciering, daar kunnen ze en u zelf vragen stellen en blijft men op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

(bron: ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap via www.rijksoverheid.nl)

Filmpje van het ministerie van OCW over studeren. Waar moet je allemaal aan denken?