Digiles

Door Studiekeuze123 is er gratis digiles gemaakt die mentoren en docenten kunnen gebruiken om één lesuur in te richten over het thema studiekeuze. Door middel van een klassikaal gedeelte en groeps- dan wel individuele opdrachten worden leerlingen op weg geholpen met hun studiekeuze. De digiles is gratis online te vinden op www.studiekeuzeinformatie.nl/digiles.

Startscherm Digiles