Veelgestelde vragen

Welke rapportagemogelijkheden zijn er verder?

Overige maatwerkrapporten of standaardrapporten kunnen worden vervaardigd door een onderzoeksbureau naar keuze.

terug naar top

Welke rapportages zullen instellingen kosteloos ontvangen?

Studiekeuze123 laat voor alle deelnemende instellingen een factsheet vervaardigen waarin per vraag en cluster te zien is hoe de instelling scoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde. In één oogopslag kunnen bestuurders hieraan zien wat sterke en zwakke punten zijn voor hun instelling en op welke aspecten de instelling zich onderscheidt ten opzichte van andere instellingen.

terug naar top

Wanneer zijn de resultaten beschikbaar?

Op 14 mei ontvangen de deelnemende instellingen een trendbestand (benchmarkbestand) onder embargo. Op dat moment kunnen de instellingen de eigen gegevens controleren en hun opmerkingen doorgeven. Op 11 juni is het definitieve trendbestand beschikbaar en een bestand met gegevens van de eigen instelling en de instellingslabels. Ook dit moet gecontroleerd worden. Op 29 juni wordt het definitieve bestand, inclusief eigen vragen, geleverd. Die dag worden ook alle eigen gegevens geïmporteerd in NSE Online.

terug naar top

Wat is de laatste dag waarop studenten de enquête in kunnen vullen?

De sluiting van de NSE 2015 is zondagnacht op 8 maart 2015.

terug naar top

Hoe kunnen wij de respons op onze instelling zien?

Van 30 januari tot 6 april worden elke vrijdag de responsoverzichten online gezet. De eerste vrijdag ontvangen de contactpersonen van de deelnemende instellingen een e-mail met daarin een link en inlogcode. Wilt u weten wie er contactpersoon is van uw instelling? Stuur dan een e-mail naar info@nse.nl.

terug naar top

Wat is de laatste dag dat er uitnodigingen verzonden worden?

In de week van 2 maart 2015 ontvangen alle studenten die tot dan toe de vragenlijst nog niet hebben ingevuld (en zich niet hebben afgemeld) een laatste mail met de vraag deel te nemen aan de NSE.

terug naar top

Kunnen studenten aangeven dat zij geen uitnodigingen willen ontvangen?

Ja, in elke e-mail die gestuurd wordt is een link opgenomen waarmee studenten zich af kunnen melden voor deelname aan de NSE. Studenten kunnen zich alleen via deze link afmelden; hiermee wordt automatisch een lijst gegeneerd van studenten die geen mail meer zullen ontvangen. Studenten kunnen vragen stellen door een e-mail te sturen aan student@nse.nl. Deze mail wordt dagelijks uitgelezen en beantwoord.

terug naar top

Hoe vaak krijgen studenten een uitnodiging?

Studenten krijgen aan de start van het veldwerk een uitnodiging. Gedurende de doorlooptijd van de veldwerkperiode krijgen studenten (als zij nog niet hebben meegedaan en ze zich niet hebben afgemeld) iedere twee weken een reminder. Op de laatste dag van het veldwerk krijgen alle studenten die nog niet gerespondeerd hebben nog één keer een uitnodiging waarin wordt aangegeven dat het hun laatste kans is om deel te nemen.

terug naar top

Zijn er kosten verbonden aan deelname aan de NSE?

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

terug naar top

Hoe wordt er omgegaan met de studentgegevens?

De studentgegevens worden te allen tijde door zowel Studiekeuze123 als het onderzoeksbureau Intomart GfK vertrouwelijk behandeld. In het contract dat deelnemende instellingen tekenen staat opgenomen dat de instelling alle gegevens vertrouwelijk behandelt. De gegevens mogen alleen worden gebruikt door de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van dit onderzoek. Dit betekent ook dat de gegevens nooit worden verstrekt aan derden. De resultaten van het onderzoek zullen nooit herleidbaar tot jou als persoon worden gepresenteerd. Rapportages voortkomend uit dit onderzoek zijn altijd anoniem.

terug naar top

De opleidingsinformatie op de website of in de database klopt niet. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de juiste informatie wordt getoond?

Het kan komen dat er foutieve informatie op de site staat doordat sommige informatie eens in de vier maanden ververst wordt. Welke informatie dit is, kunt u vinden bij informatie aanleveren. Bij andere informatie kan het zijn dat er nog informatie via HODEX of het Studiekeuze Webformulier moet worden ingevuld. Hierover dient u contact op te nemen met de centrale contactpersoon van uw instelling. Mocht foutieve informatie niet op die manier kunnen worden opgelost, vul dan het contactformulier in. Wij zullen proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op uw vraag.

terug naar top

Kan ik de gegevens in de database aanpassen?

De gegevens in de database kunnen aangepast worden door de contactpersoon van uw instelling (zie vorige vraag). Het aanleveren van informatie aan Studiekeuze123 kan op verschillende manieren. Via de Opleidingsformulieren Studiekeuze123, via MyBaMaS (open dagen en aansluitingen)en via Hodex (opleidingsinformatie, open dagen en aansluitingen). Lees meer hierover bij informatie aanleveren.

terug naar top

Hoe actueel zijn de gegevens in de database?

Tien keer per jaar wordt een nieuwe versie van de Studiekeuzedatabase uitgebracht. Alle gegevens worden in ieder geval eenmaal per jaar vernieuwd. In de databeschrijving die bij de Studiekeuzedatabase wordt geleverd staat in welke periode de gegevens zijn verzameld.

terug naar top

Van wie is de Studiekeuzedatabase?

In opdracht van Stichting Studiekeuze123 wordt de Studiekeuzedatabase beheerd door ResearchNed en Q Delft en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW. Stichting Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, LSVb en ISO. De Studiekeuzedatabase is tegen kostprijs (50 euro per jaar) te downloaden en met bronvermelding door iedereen vrij te gebruiken.

terug naar top

Hoe ziet de database eruit?

In de Studiekeuzedatabase (Access 2003) wordt de informatie in tabellen weergegeven. Een uitgebreid overzicht van de tabellen is te vinden in de databeschrijving. Deze databeschrijving wordt geleverd bij de database en is te downloaden op de pagina ‘Inhoud en bronnen’. Naast de tabellen biedt de database ook query‘s en rapporten. Hier worden de gegevens op een uitgebreide en overzichtelijke manier gepresenteerd.

terug naar top

Wat is de functie van de database?

Instellingen fuseren en er worden nieuwe opleidingen aangeboden. Veel opleidingen ondergaan naams- en indelingswijzigingen. Voor werkgevers, schooldecanen en toekomstige studenten is het moeilijk om vat te krijgen op het onderwijsaanbod. Dat geldt zeker voor wie informatie zoekt over de kwaliteit en prestaties van opleidingen. Voor zover er kwaliteitsoordelen en statistieken bestaan, hebben zelfs insiders moeite om de geldigheid te bepalen.

De Studiekeuzedatabase maakt het onderwijsaanbod van hogescholen en universiteiten transparant. Daarvoor zijn alle relevante en betrouwbare vergelijkende feiten, cijfers en oordelen per opleiding en instelling in zowel het hbo en wo bijeengebracht in één uniform ingedeelde database die voor alle betrokken partijen toegankelijk is.

terug naar top