Vragenlijst Nationale Studenten Enquête

Studiekeuze123 is verantwoordelijk voor de jaarlijkse uitvoering van de Nationale Studenten Enquête (NSE). In de NSE worden studenten door middel van een online vragenlijst gevraagd hun mening te geven over hun opleiding en instelling. In 2016 zijn ruim 700.000 studenten van 70 instellingen uitgenodigd deel te nemen aan de NSE. De netto respons was 42,9%. Het doel van de NSE-vragenlijst is tweeledig: deze dient voor zowel studiekeuze-informatie voor studiekiezers als voor beleidsinformatie voor bestuurders en kwaliteitszorgmedewerkers.

De NSE is in hoofdzaak een tevredenheidsonderzoek waarbij gekozen is voor een likert schaal. Een student wordt gevraagd aan te geven hoe tevreden hij/zij is op een schaal van 1 t/m 5 waarbij 1=zeer ontevreden en 5=zeer tevreden, 6=n.v.t. Daarnaast bevat de vragenlijst enkele zogenaamde ‘duidingsvragen’, bijvoorbeeld de vraag ‘Het aantal toetsmomenten (tentamens, verslagen, presentaties e.d.) in je opleiding is: Veel te weinig / Te weinig / Precies goed / Te veel / Veel te veel.

Vragenlijst NSE 2018

In 2016 heeft een werkgroep de vragenlijst voor de NSE onder de loep genomen.  Dit heeft geresulteerd in een nieuwe vragenlijst. Lees meer over dit traject.