Waarom de Nationale Studenten Enquête?

Objectieve informatie over opleidingen en instellingen draagt bij aan de kwaliteit en transparantie van het hoger onderwijs. Vanuit die gedachte heeft het ministerie van OCW in overleg met de hoger onderwijsinstellingen aan Studiekeuze123 de opdracht gegeven om de Nationale Studenten Enquête te organiseren.

Studentenoordelen zijn een waardevolle informatiebron voor studiekiezers die bezig zijn met het maken van hun studiekeuze. Want wie kan de opleiding nu beter beoordelen dat de huidige student? Daarnaast worden de oordelen gebruikt voor de interne kwaliteitszorg en bij de benchmarking van opleidingen en instellingen.

Interne kwaliteitszorg en benchmarking

Studentenoordelen zijn een waardevolle bron die instellingen kunnen gebruiken bij de interne kwaliteitszorg. Met de NSE kunt kan eenvoudig in kaart worden gebracht welke aspecten binnen opleidingen goed gewaardeerd worden en welke punten nog verbetering behoeven. Deze informatie wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het voorbereiden van accreditaties of bij het evalueren en ontwikkelen van beleid.

Interne kwaliteitszorg krijgt nog meer waarde zodra oordelen van studenten kunnen worden vergeleken met oordelen van studenten van andere instellingen. Doordat de NSE landelijk wordt uitgevoerd, is deze benchmarking op alle niveaus goed mogelijk. Omdat de NSE jaarlijks wordt uitgevoerd, kunnen bovendien resultaten van verschillende jaren met elkaar worden vergeleken.

Studiekeuzevoorlichting

De studentenoordelen in de NSE zijn een belangrijke informatiebron voor de website Studiekeuze123.nl. Hier vinden aankomende studenten objectieve informatie over studies die hen kan helpen bij het maken van een juiste studiekeuze.
Studiekeuze123.nl bevat naast de studentenoordelen ook studiekeuze-informatie uit andere bronnen. Tezamen vormen deze gegevens een rijke bron van vergelijkende informatie die geschikt is om te gebruiken bij het maken van een studiekeuze.