Wat is de Nationale Studenten Enquête?

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is het grootschalige landelijke onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Alle NVAO-geaccrediteerde opleidingen aan hogescholen en universiteiten in Nederland kunnen participeren aan dit onderzoek.

Wanneer een instelling meedoet, worden alle studenten uitgenodigd de vragenlijst in te vullen en hun oordeel te geven over verschillende aspecten van de opleiding, waaronder:

 • de inhoud van de opleiding,
 • verworven vaardigheden,
 • voorbereiding op de beroepsloopbaan,
 • docenten,
 • informatie vanuit de opleiding,
 • studiefaciliteiten,
 • toetsing en beoordeling,
 • studieroosters,
 • studielast,
 • studiebegeleiding,
 • NIEUW 2017: uitdagend onderwijs
 • NIEUW 2017: internationalisering.

Lees meer over de vragenlijst van de NSE.

De NSE valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs. Studiekeuze123 biedt objectieve en betrouwbare informatie over alle erkende opleidingen van hogescholen en universiteiten in Nederland. De NSE wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK in opdracht van Studiekeuze123.